ashura

ashura

ashura

ashura

ashura Aşura عاشوراء Ashures Ашура Ašura আশুরার Āśurāra 阿舒拉节Ā shū lā jié 阿舒拉節
Ā shū lā jié Achoura Ashura Ασούρα Asoúra עשוראא 阿修羅Ashura Ашура Aşwra 아슈
Asyu Ашура Ašura Asyura ആശൂറാഅ് āśūṟā'a Ashura عاشورا Ашура Асхура Asher
Caashuuraa Asyura Ashura Ошуро Oşuro அஷுரா Aṣurā Aşure Ашура عاشورہ Ashura
אַשוראַ Ashura Ashura shia muslim shia muslim

محرم
Məhərrəm Muharam month Мухаррам Mucharram মুহররম Muhararama Мухаррам 穆哈兰
穆哈蘭Muharram Muharram મોહરમ Muharram Muharram מוחרם
मुहर्रम 暦ಮೊಹರಂ мухаррам 무 하람Muharram Muharram Мухарам Muharram
മുഹറം मोहर्रम Muharram मुहाराम ماه محرم ਮੁਹੱਰਮ Мухаррам Мухарам Muharram
මුහාරම්හි Muxaram முஹர்ரம் ముహర్రం Muharram Мухаррам Muharram מוהאַרראַם

بایگانی
آخرین مطالب

ashura


Mahatma Gandhi (Indian political and spiritual leader): “I learnd from Hussein how to achieve victory while being oppressed.”

sasan no
۱۱ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۴۰ ۰ نظر

ashura muhharam hossein day  

Why is Husain (A) regarded as the "leader of the martyrs" ? It is because he was not just the victim of an ambitious ruler. There is no doubt that the tragedy of Kerbala, when ascribed to the killers, is a criminal and terrible act. However when ascribed to Husain (A) himself, it represents a conscious confrontation and a courageous resistance for a sacred cause. The whole nation had failed to stand up to Yazid. They had succumbed to his will, and deviation and regression towards the pre-Islamic ways were increasing.

Passiveness by Husain (A) in this situation would have meant the end of Islam as we know it. Thus Husain (A) took upon himself the responsibility of the whole nation. The greatest tragedy was that one who stood up for the noblest of causes, the defence of Islam, was cut down in so cruel a manner.

It is for this reason that the sacrifice of Husain (A) is commemorated annually throughout the Muslim world. Our sorrow never abates as we relive the tragedy. As Allama Iqbal says in his Baqiyat (in Urdu):

Ronay wala hoon Shaheed-e-Kerbala key gham men main,
Kya durey maqsad na dengey Saqiye Kausar mujhey

I am one who weeps at the plight of the Martyr of Kerbala
Won't the reward be given to me by the Keeper of Kauser (Imam Ali (A))

The commemoration of Ashura on the 10th of Muharram every year serves to remind us of the sacrifices of the family of the Prophet (S). It also makes us aware of the people, then and now, who tried to destroy Islam and the family of the Prophet (S) and all that they stood for - as well as those who watched, listened and did nothing.

sasan no
۰۳ آبان ۹۴ ، ۱۰:۰۱ ۱ نظر

ashura mohharram day of ashura hussein

The leader of the small band of men who were martyred in Kerbala was none other than Husain (A), son of Ali bin Abi Talib (A) and grandson of the Holy Prophet (S). Who was Husain? He was the son of Fatima (A) for whom the Holy Prophet (S) said, "Husain is from me and I am from Husain. May God love whoever loves Husain." [1]

With the passing away of his brother Hasan(A) in 50 AH, Husain (A) became the leader of the household of the Holy Prophet (S). He respected the agreement of peace signed by Hasan (A) and Muawiya, and, despite the urging of his followers, he did not undertake any activity that threatened the political status quo. Rather he continued with the responsibility of looking after the religious needs of the people and was recognised for his knowledge, piety and generosity. An example of the depth of his perception can be seen in his beautiful du'a on the day of Arafat, wherein he begins by explaining the qualities of Allah, saying:

" (Oh Allah) How could an argument be given about Your Existence by a being whose total and complete existence is in need of you? When did you ever disappear so that you might need an evidence and logic to lead (the people) towards You? And when did You ever become away and distant so that your signs and effects made the people get in touch with you? Blind be the eye which does not see You (whereas) You are observing him. What did the one who missed You find? And what does the one who finds You lack? Certainly, the one who got pleased and inclined toward other than You, came to nothingness (failed)."

On the other hand, we have Yazid, whose father (Muawiya) and grandfather (Abu Sufyan - the arch-enemy of the Prophet) had always tried to sabotage the mission of the Holy Prophet, and who showed his true colour by stating in a poem, "Bani Hashim had staged a play to obtain kingdom, there was neither any news from God nor any revelation." [2]

Mas'udi writes that Yazid was a pleasure-seeking person, given to wine drinking and playing with pets. It is no wonder that Husain's response to Yazid's governor, when asked to pay allegiance to Yazid was, "We are the household of the prophethood, the source of messengership, the descending-place of the angels, through us Allah had began (showering His favours) and with us He has perfected (His favours), whereas Yazid is a sinful person, a drunkard, the killer of innocent people and one who openly indulges in sinful acts. A person like me can never pledge allegiance to a person like him ..." [3]

The revolution of Husain (A) was an Islamic movement spearheaded by one of the great leaders of Islam. The principles and laws of Islam demanded that Husain (A) act to warn the Ummah of the evil situation which it was in, and to stand in the way of the deviating ruler. As Husain (A) himself remarked when he left Madina for the last time, "I am not rising (against Yazid) as an insolent or an arrogant person, or a mischief-monger or tyrant. I have risen (against Yazid) as I seek to reform the Ummah of my grandfather. I wish to bid the good and forbid the evil." [4]

Hussain (A) was killed on the battlefield as he did Sajdah. His head was removed from his body on the plains of Kerbala, mounted on a spear, and paraded through villages and towns as it was taken to Damascus and presented at the feet of Yazid.

sasan no
۰۳ آبان ۹۴ ، ۰۹:۵۷ ۰ نظر

ashura_mohharam_day of ashura

In the month of Muharram 61 AH (approx. 20 October 680 AD), an event took place in Iraq at a place known as Kerbala on the bank of the river Euphrates. It seemed in those days insignificant from the historical point of view. A large army which had been mobilised by the Umayyad regime besieged a group of persons numbering less than a hundred and put them under pressure to pay allegiance to the Caliph of the time and submit to his authority. The small group resisted and a severe battle took place in which they were all killed.

It appeared at that time that like hundreds of similar events, this battle would be recorded in history and forgotten in time. However, the events that occurred on the 10th day of Muharram in Kerbala were to become a beacon and an inspiration for future generations. In this article, we shall examine briefly the principal adversaries.

sasan no
۰۳ آبان ۹۴ ، ۰۹:۵۳ ۰ نظر

ashura Aşura عاشوراء Ashures Ашура Ašura আশুরার Āśurāra 阿舒拉节Ā shū lā jié 阿舒拉節 Ā shū lā jié Achoura Ashura Ασούρα Asoúra עשוראא 阿修羅Ashura Ашура Aşwra 아슈 Asyu Ашура Ašura Asyura ആശൂറാഅ് āśūṟā'a Ashura عاشورا Ашура Асхура Asher Caashuuraa Asyura Ashura Ошуро Oşuro அஷுரா Aṣurā Aşure Ашура عاشورہ Ashura אַשוראַ Ashura Ashura محرم Məhərrəm Muharam month Мухаррам Mucharram মুহররম Muhararama Мухаррам 穆哈兰 穆哈蘭Muharram Muharram મોહરમ Muharram Muharram מוחרם मुहर्रम 暦ಮೊಹರಂ мухаррам 무 하람Muharram Muharram Мухарам Muharram മുഹറം मोहर्रम Muharram मुहाराम ماه محرم ਮੁਹੱਰਮ Мухаррам Мухарам Muharram මුහාරම්හි Muxaram முஹர்ரம் ముహర్రం Muharram Мухаррам Muharram מוהאַרראַם

Ashures Ашура Ašura আশুরার Āśurāra 阿舒拉节Ā shū lā jié 阿舒拉節
Ā shū lā jié Achoura Ashura Ασούρα Asoúra עשוראא 阿修羅Ashura Ашура Aşwra 아슈
Asyu Ашура Ašura Asyura ആശൂറാഅ് āśūṟā'a Ashura عاشورا Ашура Асхура Asher
Caashuuraa Asyura Ashura Ошуро Oşuro அஷுரா Aṣurā Aşure Ашура عاشورہ Ashura
אַשוראַ Ashura Ashura
محرم
Məhərrəm Muharam month Мухаррам Mucharram মুহররম Muhararama Мухаррам 穆哈兰
穆哈蘭Muharram Muharram મોહરમ Muharram Muharram מוחרם
मुहर्रम 暦ಮೊಹರಂ мухаррам 무 하람Muharram Muharram Мухарам Muharram
മുഹറം मोहर्रम Muharram मुहाराम ماه محرم ਮੁਹੱਰਮ Мухаррам Мухарам Muharram
මුහාරම්හි Muxaram முஹர்ரம் ముహర్రం Muharram Мухаррам Muharram מוהאַרראַם

sasan no
۰۲ آبان ۹۴ ، ۱۶:۲۷ ۰ نظر

ashura Aşura عاشوراء Ashures Ашура Ašura আশুরার Āśurāra 阿舒拉节Ā shū lā jié 阿舒拉節 Ā shū lā jié Achoura Ashura Ασούρα Asoúra עשוראא 阿修羅Ashura Ашура Aşwra 아슈 Asyu Ашура Ašura Asyura ആശൂറാഅ് āśūṟā'a Ashura عاشورا Ашура Асхура Asher Caashuuraa Asyura Ashura Ошуро Oşuro அஷுரா Aṣurā Aşure Ашура عاشورہ Ashura אַשוראַ Ashura Ashura محرم Məhərrəm Muharam month Мухаррам Mucharram মুহররম Muhararama Мухаррам 穆哈兰 穆哈蘭Muharram Muharram મોહરમ Muharram Muharram מוחרם मुहर्रम 暦ಮೊಹರಂ мухаррам 무 하람Muharram Muharram Мухарам Muharram മുഹറം मोहर्रम Muharram मुहाराम ماه محرم ਮੁਹੱਰਮ Мухаррам Мухарам Muharram මුහාරම්හි Muxaram முஹர்ரம் ముహర్రం Muharram Мухаррам Muharram מוהאַרראַם

Ashures Ашура Ašura আশুরার Āśurāra 阿舒拉节Ā shū lā jié 阿舒拉節
Ā shū lā jié Achoura Ashura Ασούρα Asoúra עשוראא 阿修羅Ashura Ашура Aşwra 아슈
Asyu Ашура Ašura Asyura ആശൂറാഅ് āśūṟā'a Ashura عاشورا Ашура Асхура Asher
Caashuuraa Asyura Ashura Ошуро Oşuro அஷுரா Aṣurā Aşure Ашура عاشورہ Ashura
אַשוראַ Ashura Ashura
محرم
Məhərrəm Muharam month Мухаррам Mucharram মুহররম Muhararama Мухаррам 穆哈兰
穆哈蘭Muharram Muharram મોહરમ Muharram Muharram מוחרם
मुहर्रम 暦ಮೊಹರಂ мухаррам 무 하람Muharram Muharram Мухарам Muharram
മുഹറം मोहर्रम Muharram मुहाराम ماه محرم ਮੁਹੱਰਮ Мухаррам Мухарам Muharram
මුහාරම්හි Muxaram முஹர்ரம் ముహర్రం Muharram Мухаррам Muharram מוהאַרראַם

sasan no
۰۲ آبان ۹۴ ، ۱۶:۲۴ ۰ نظر

ashura Aşura عاشوراء Ashures Ашура Ašura আশুরার Āśurāra 阿舒拉节Ā shū lā jié 阿舒拉節 Ā shū lā jié Achoura Ashura Ασούρα Asoúra עשוראא 阿修羅Ashura Ашура Aşwra 아슈 Asyu Ашура Ašura Asyura ആശൂറാഅ് āśūṟā'a Ashura عاشورا Ашура Асхура Asher Caashuuraa Asyura Ashura Ошуро Oşuro அஷுரா Aṣurā Aşure Ашура عاشورہ Ashura אַשוראַ Ashura Ashura محرم Məhərrəm Muharam month Мухаррам Mucharram মুহররম Muhararama Мухаррам 穆哈兰 穆哈蘭Muharram Muharram મોહરમ Muharram Muharram מוחרם मुहर्रम 暦ಮೊಹರಂ мухаррам 무 하람Muharram Muharram Мухарам Muharram മുഹറം मोहर्रम Muharram मुहाराम ماه محرم ਮੁਹੱਰਮ Мухаррам Мухарам Muharram මුහාරම්හි Muxaram முஹர்ரம் ముహర్రం Muharram Мухаррам Muharram מוהאַרראַם

Ashures Ашура Ašura আশুরার Āśurāra 阿舒拉节Ā shū lā jié 阿舒拉節
Ā shū lā jié Achoura Ashura Ασούρα Asoúra עשוראא 阿修羅Ashura Ашура Aşwra 아슈
Asyu Ашура Ašura Asyura ആശൂറാഅ് āśūṟā'a Ashura عاشورا Ашура Асхура Asher
Caashuuraa Asyura Ashura Ошуро Oşuro அஷுரா Aṣurā Aşure Ашура عاشورہ Ashura
אַשוראַ Ashura Ashura
محرم
Məhərrəm Muharam month Мухаррам Mucharram মুহররম Muhararama Мухаррам 穆哈兰
穆哈蘭Muharram Muharram મોહરમ Muharram Muharram מוחרם
मुहर्रम 暦ಮೊಹರಂ мухаррам 무 하람Muharram Muharram Мухарам Muharram
മുഹറം मोहर्रम Muharram मुहाराम ماه محرم ਮੁਹੱਰਮ Мухаррам Мухарам Muharram
මුහාරම්හි Muxaram முஹர்ரம் ముహర్రం Muharram Мухаррам Muharram מוהאַרראַם

sasan no
۰۲ آبان ۹۴ ، ۱۶:۲۱ ۰ نظر

Ashures Ашура Ašura আশুরার Āśurāra 阿舒拉节Ā shū lā jié 阿舒拉節 Ā shū lā jié Achoura Ashura Ασούρα Asoúra עשוראא 阿修羅Ashura Ашура Aşwra 아슈 Asyu Ашура Ašura Asyura ആശൂറാഅ് āśūṟā'a Ashura عاشورا Ашура Асхура Asher Caashuuraa Asyura Ashura Ошуро Oşuro அஷுரா Aṣurā Aşure Ашура عاشورہ Ashura אַשוראַ Ashura Ashura محرم Məhərrəm Muharam month Мухаррам Mucharram মুহররম Muhararama Мухаррам 穆哈兰 穆哈蘭Muharram Muharram મોહરમ Muharram Muharram מוחרם मुहर्रम 暦ಮೊಹರಂ мухаррам 무 하람Muharram Muharram Мухарам Muharram മുഹറം मोहर्रम Muharram मुहाराम ماه محرم ਮੁਹੱਰਮ Мухаррам Мухарам Muharram මුහාරම්හි Muxaram முஹர்ரம் ముహర్రం Muharram Мухаррам Muharram מוהאַרראַם

Ashures Ашура Ašura আশুরার Āśurāra 阿舒拉节Ā shū lā jié 阿舒拉節
Ā shū lā jié Achoura Ashura Ασούρα Asoúra עשוראא 阿修羅Ashura Ашура Aşwra 아슈
Asyu Ашура Ašura Asyura ആശൂറാഅ് āśūṟā'a Ashura عاشورا Ашура Асхура Asher
Caashuuraa Asyura Ashura Ошуро Oşuro அஷுரா Aṣurā Aşure Ашура عاشورہ Ashura
אַשוראַ Ashura Ashura
محرم
Məhərrəm Muharam month Мухаррам Mucharram মুহররম Muhararama Мухаррам 穆哈兰
穆哈蘭Muharram Muharram મોહરમ Muharram Muharram מוחרם
मुहर्रम 暦ಮೊಹರಂ мухаррам 무 하람Muharram Muharram Мухарам Muharram
മുഹറം मोहर्रम Muharram मुहाराम ماه محرم ਮੁਹੱਰਮ Мухаррам Мухарам Muharram
මුහාරම්හි Muxaram முஹர்ரம் ముహర్రం Muharram Мухаррам Muharram מוהאַרראַם

sasan no
۰۲ آبان ۹۴ ، ۱۳:۵۵ ۰ نظر

 

ashura Aşura عاشوراء Ashures Ашура Ašura আশুরার Āśurāra 阿舒拉节Ā shū lā jié 阿舒拉節 Ā shū lā jié Achoura Ashura Ασούρα Asoúra עשוראא 阿修羅Ashura Ашура Aşwra 아슈 Asyu Ашура Ašura Asyura ആശൂറാഅ് āśūṟā'a Ashura عاشورا Ашура Асхура Asher Caashuuraa Asyura Ashura Ошуро Oşuro அஷுரா Aṣurā Aşure Ашура عاشورہ Ashura אַשוראַ Ashura Ashura محرم Məhərrəm Muharam month Мухаррам Mucharram মুহররম Muhararama Мухаррам 穆哈兰 穆哈蘭Muharram Muharram મોહરમ Muharram Muharram מוחרם मुहर्रम 暦ಮೊಹರಂ мухаррам 무 하람Muharram Muharram Мухарам Muharram മുഹറം मोहर्रम Muharram मुहाराम ماه محرم ਮੁਹੱਰਮ Мухаррам Мухарам Muharram මුහාරම්හි Muxaram முஹர்ரம் ముహర్రం Muharram Мухаррам Muharram מוהאַרראַם

Who is Hussain? is a campaign created to let the world know about one of the most

Hussain is a universal figure of inspiration and this campaign has no religious, political, or monetary aspirations: it simply aims to inspire you to become a better person, using the timeless example of Hussain.

What do you stand for? This is a question asked by organisers of the inspirational campaign.

Hussain was a political and spiritual leader who alone stood against the oppression of 7th Century rulers. He was killed fighting for what he believed in, but his legacy lives on.

Have you got what it takes? Central to the campaign is the idea that the life of Hussain has contemporary relevance to modern society. The organisers, a group from across London, believe his qualities of willpower, generosity and the determination to stand up for what one believes in are universal. The story of Hussain is uniquely inspiring.

.important men in history; what he stood for and what he died for

sasan no
۰۲ آبان ۹۴ ، ۱۳:۱۲ ۰ نظر

ashura Aşura عاشوراء Ashures Ашура Ašura আশুরার Āśurāra 阿舒拉节Ā shū lā jié 阿舒拉節 Ā shū lā jié Achoura Ashura Ασούρα Asoúra עשוראא 阿修羅Ashura Ашура Aşwra 아슈 Asyu Ашура Ašura Asyura ആശൂറാഅ് āśūṟā'a Ashura عاشورا Ашура Асхура Asher Caashuuraa Asyura Ashura Ошуро Oşuro அஷுரா Aṣurā Aşure Ашура عاشورہ Ashura אַשוראַ Ashura Ashura محرم Məhərrəm Muharam month Мухаррам Mucharram মুহররম Muhararama Мухаррам 穆哈兰 穆哈蘭Muharram Muharram મોહરમ Muharram Muharram מוחרם मुहर्रम 暦ಮೊಹರಂ мухаррам 무 하람Muharram Muharram Мухарам Muharram മുഹറം मोहर्रम Muharram मुहाराम ماه محرم ਮੁਹੱਰਮ Мухаррам Мухарам Muharram මුහාරම්හි Muxaram முஹர்ரம் ముహర్రం Muharram Мухаррам Muharram מוהאַרראַם

ashura Aşura عاشوراء Ashures Ашура Ašura আশুরার Āśurāra 阿舒拉节Ā shū lā jié 阿舒拉節 
Ā shū lā jié Achoura Ashura Ασούρα Asoúra עשוראא 阿修羅Ashura Ашура Aşwra 아슈
Asyu Ашура Ašura Asyura ആശൂറാഅ് āśūṟā'a Ashura عاشورا Ашура Асхура Asher
Caashuuraa Asyura Ashura Ошуро Oşuro அஷுரா Aṣurā Aşure Ашура عاشورہ Ashura
אַשוראַ Ashura Ashura
محرم 
Məhərrəm Muharam month Мухаррам Mucharram মুহররম Muhararama Мухаррам 穆哈兰 
穆哈蘭Muharram Muharram મોહરમ Muharram Muharram מוחרם
मुहर्रम 暦ಮೊಹರಂ мухаррам 무 하람Muharram Muharram Мухарам Muharram
മുഹറം मोहर्रम Muharram मुहाराम ماه محرم ਮੁਹੱਰਮ Мухаррам Мухарам Muharram
මුහාරම්හි Muxaram முஹர்ரம் ముహర్రం Muharram Мухаррам Muharram מוהאַרראַם 

sasan no
۰۲ آبان ۹۴ ، ۱۲:۴۲ ۰ نظر